De website van BSO Speelwijs (speelwijs.nl) is samengesteld met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Speelwijs & Maupetuus BV aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten op de website, noch voor schade als gevolg van onduidelijkheid in de tekst of van het functioneren van de website.

Speelwijs & Maupetuus BV aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van informatie verstrekt door websites waar de website van BSO Speelwijs naar verwijst of die verwijzen naar de website van BSO Speelwijs.

Speelwijs & Maupetuus BV behoudt zich het recht voor op elk moment wijzigingen aan te brengen in de tekst of functionaliteiten van de website van BSO Speelwijs dan wel delen ervan te verwijderen, zonder notificatie vooraf of nadien.

Het intellectueel eigendomsrecht op alle teksten, afbeeldingen en functionaliteiten van de website van BSO Speelwijs berusten bij Speelwijs & Maupetuus BV, tenzij expliciet anders aangegeven.

Ieder gebruik van de website, anders dan het informeren van (potentiële) klanten, medewerkers en toezichthouders, evenals het geheel of gedeeltelijk vermenigvuldigen of reproduceren van teksten en functionaliteiten van de website, is zonder schriftelijke toestemming van de directie van Speelwijs & Maupetuus BV, niet toegestaan.